Platební metody

Platební metody – Payment methods

Přijímáme karty se symbolem MasterCard, Visa, Discover a American Express.

honzovyslevy.cz se zavazuje udržovat nejvyšší úroveň zabezpečení a ochrany proti podvodům. Držíme krok s nejnovějšími bezpečnostními technologiemi, abychom zajistili, že informace o vaší kreditní kartě, kontaktní údaje a informace o přepravě/fakturaci jsou důvěrné a bezpečné.

Debet při odeslání vaší objednávky
Pokud je transakce vaší kartou schválena, částka bude okamžitě rezervována a na vaši e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení objednávky. Vaše karta bude stržena, když vaši objednávku odešleme.

Pokud nebude transakce vaší kartou schválena, vaše objednávka bude zrušena. Máte-li k tomu jakékoli dotazy, obraťte se na svou banku nebo poskytovatele karty.

English:

We accept cards with MasterCard, Visa, Discover and American Express symbol.

honzovyslevy.cz is committed to maintaining the highest levels of security and protection against fraud. We stay up-to-date with the latest in security technologies to ensure that your credit card information, contact information and shipping/billing information are confidential and safe.

Debit at dispatch of your order
If your card transaction is approved, the amount will be reserved immediately and an order confirmation will be sent to your email address. Your card will be debited when we dispatch your order.

If your card transaction isn’t approved, your order will be cancelled. Please contact your bank or card provider if you have any questions about this.